• Svet exotických rastlín

Psychotropné rastliny

Pôvodne sa slovom droga označovali suroviny, zväčša rastlinného pôvodu používane ako liečivo, prípadne slúžiace na prípravu liečiv. V dnešnej dobe je však tento výraz takmer výlučne používaný pre označenie látok slúžiacich na zmenu nálady, vedomia, látky s povzbudzujúcim, či utlmujúcim účinkom, prípadne na privodenie halucinácii a podobne. Halucinogénne látky pôsobia na centrálny nervový systém, ale ich účinky sa prejavujú aj v iných oblastiach. Niektoré s omamných látok sú legálne a spoločensky akceptovateľné ako napríklad alkohol, tabak prípadne kofeín, legálnosť a dostupnosť niektorých omamných látok sa môže líšiť podľa krajiny.
Využívanie omamných a psychotropných látok je staré ako ľudstvo samo. O tom svedčia záznamy, ktoré sa nám zachovali z najstarších dôb. Pestovanie a používanie omamných a psychotropných rastlín u starých národov bolo zväčša úzko spojené s ich náboženským životom. V modernej dobe s rozvojom chémie sa podarilo z rastlín vyextrahovať účinné látky a z užívania drog sa stal vážny spoločenský problém. Dnes je šírenie a pestovanie psychotropných látok a rastlín vo väčšine krajín protizákonné a ostro postihované. Liečba problémov pri rôznych závislostiach stojí vo vyspelých krajinách nemalé finančné prostriedky a preto sa štáty snažia investovať do prevencie a predchádzať vzniku závislostí.
Na našich stránkach sa venujeme pestovaniu a využívaniu rôznych exotických úžitkových rastlín a psychotropné rastliny svojím spôsobom medzi takéto patria. Aj keď samozrejme spôsob využitia týchto rastlín je značne kontroverzný. Samozrejme aj tieto rastliny môžu mať svoje opodstatnenie napríklad ako liečivo, alebo podpora pri liečbe. Radi by sme predstavili ako zaujímavosť najviac pestované a aj užívané rastlinné opiáty a v krátkosti predstavili ich využitie, prípadne účinky. V žiadnom prípadne by sme nechceli, aby čitatelia našich stránok brali informácie o predstavených rastlinách ako návod na ich pestovanie, či užívanie. Ako bolo spomenuté vyššie, užívanie psychotropných látok predstavuje závažné zdravotné riziko a pestovanie a využívanie väčšiny z nich je nezákonné.
Najznámejšie a najrozšírenejšie látky rastlinného pôvodu používané ako omamné drogy sú heroín (získavaný z makovíc), kokaín (vyrábaný z rastliny koka), hašiš a marihuana (konope). V niektorých oblastiach je to ešte napríklad široko používaný betel, halucinogénne hríby, peyotl a kata. Samozrejme sa pre svoje psychotropné účinky používajú aj mnohé iné, niektoré častejšie, niektoré len lokálne napríklad domorodým obyvateľstvom. Na stránkach nižšie sú najznámejšie rastlinné drogy s rôznym mechanizmom pôsobenia.

Pridajte sa k nám:

Nájdete nás aj na socíálnych sieťach