• Svet exotických rastlín

Mandarínky (Citrus reticulata Blanco)

Táto skupina citrusov je značne široká a nejaký morfologický popis nie je možný, pretože táto skupina obsahuje veľké množstvo rozdielnych druhov a odrôd. Spoločným znakom sú vo všeobecnosti menšie guľovité prípadne sploštené oranžové prípadne oranžovo-žlté plody. Uvádza sa, že množstvo odrôd v tejto skupine je podobný ako súčet všetky ostatných druhov a ich odrôd. Hlavne v posledných 20-tich rokoch bolo vyšľachtené veľké množstvo odrôd. Hlavné požiadavky trhu sú v dnešnej dobe hlavne chuť, ľahká šúpateľnost a samozrejme bezsemennosť. U nás sa v obchodoch stretneme, len s jedným sumárnym názvom pre plody tejto skupiny a to mandarínky (prípadne novšie ešte jedno pomenovanie a to Klementínky). Členenie a zaradenie tejto skupiny je zdrojom rozporov odborníkov a stretneme sa tu s veľkými rozdielmi medzi jednotlivými autormi. Postupom času sa asi najčastejšie používa delenie stanovené autorom ROBERT WILLARD HODGSON-som (v práci Horticultural Varieties of Citrus, 1967). Tu rozdelil mandarínky do 4 skupín plus 2 príbuzné skupiny:

  • Satsuma (C. unshiu Marc) - sem patria odrody Satsuma, Owari, „Miyagoma“ wase, „Okitsu“ wase (wase = ranné)
  • King mandarin (C. nobilis)– King, Temple
  • Stredomorské (C. deliciosa tenore)– nazývajú sa aj úzkolisté a patria sem Willowleaf, Kinnow, Wilking, Avana
  • Všeobecné mandariny (C. reticulata Blanco)– sem zaraďujeme Klementíny (Clementine), Fina, Ponkan, Pongan, Nagpur, Khasi, Cleopatra, Fortune, Kara, Dancy, Page...
  • +
  • Maloplodé mandarínky - Sem patria hlavne druhy Citrus amblycarpa Ochse, Citrus depressa Hayata, Citrus kinokuni Hort. ex Tan., Citrus oleocarpa Hort. ex Tan., Citrus reshni Hort. ex Tan., Citrus sunki Hort. ex Tan. Ale aj ďalšie (podľa Tanaku celkovo 16 druhov)
  • Mandarínkam podobné druhy - Sem patria hybridy mandarín, prípadne ďalšie mandarínkam podobné druhy ako Tangor (hybrid mandarínky a pomaranča), tangelo (hybrid mandarínky a grapefruitu) a mnoho ďalších npr. rangpur (C. limonia), Kalamondin......
Ad

História a pôvod mandarínok

Mandarínky pochádzajú z Číny a juhovýchodnej Ázie. Do Európy sa nedostali počas antiky ani v stredoveku. Je to druh, ktorý dorazil do Európy najneskôr. V Číne a Japonsku sa však rozsiahlo pestoval už veľmi dávno. Prvé písomné zmienky o ich pestovaní v Číne môžeme nájsť jednoznačne v diele Chü lu z roku 1178, aj keď ich pestovanie bolo rozšírené pravdepodobne už oveľa skôr. Z Číny sa pestovanie mandarínok dostalo do Japonska. Prvá zmienka o pestovaní mandarínok v Japonsku je z prelomu 13-14 storočia. Prvá mandarínka sa dostala z Číny do Anglicka v roku 1805 a odtiaľ sa neskôr dostala na Maltu neskôr na Sicíliu a do kontinentálneho Talianska. V polovici 19 storočia sa mandarínky dostali aj do USA, kde sa ich pestovanie značne rozšírilo.


Botanické zaradenie mandarínok

Ako bolo spomenuté vyššie zaradenie mandarínok je komplikovanejšie ako ostatné citrusové druhy. Americký botanik Swingle udelil status druh 3 zástupcom tejto skupiny, na druhej strane Tanaka udelil status druh až 36 druhom (resp. 38 druhom v jeho poslednej práci). Kompromisné zatriedenie tejto skupiny bolo spracované botanikom Hodgsonom ktorý v kritickom hodnotení Tanakovej a Swinglovej práce udelil status druh okrem C. reticulata ešte ďalším šiestim druhom a to: C. deliciosa, C. nobilis, C. reshni, C. sunki, C. tangerina a C. unshiu. V praxi sa však používa Hodgsonove členenie tejto skupiny uvedené vyššie (4 + 2 skupiny). Existujú aj ďalšie používané členenia tejto skupiny, ale tieto spomenuté sú najčastejšie.
Dnes sú mandarínky (C. reticulata Blanco) klasifikované ako jeden z troch pôvodných pravých citrusových druhov (Barrett & Rhodes, 1976). Genetická podobnosť medzi mandarínkami vzniknutými mutáciami je veľmi veľká. Existuje tu samozrejme veľká skupina hybridných mandarínok.

Exotické ovocie

Tropické ovocie

Všetky informácie o pestovaní rôzneho exotického ovocia

Prečítajte si ako si vypestovať a starať sa o subtropické a tropické ovocné rastlinky. Základné popisy, botanické zaradenie a mnoho ďalších užitočných informácií.

Čítajte viac

Ostatné rastlinky

Exotická zeleninna

Ostatné exotické úžitkové rastliny a informácie o ich pestovaní

Okrem informácií o exotickom ovocí sa na stránkach citrusár.sk dočítate mnoho zaujímavých informácií o ostatných teplomilných rastlinách, ako sú zelenina, koreniny, bylinky a ďalšie.

Čítajte viac

Pridajte sa k nám:

Nájdete nás aj na sociálnych sieťach

Ad